Kategorija: Google Reader

Kako da koristite Google Reader? 1

Kako da koristite Google Reader?

Ukoliko niste znali, Google Reader je program za čitanje RSS i Atom fidova. A šta je to RSS objašnjava nam sajt www.feed.rs ovako: RSS (skraćenice od Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple...