Označeno sa: c++

C++ uputstvo 3 – struktura programa 0

C++ uputstvo 3 – struktura programa

Struktura programa u programskom jeziku C++ se sastoji od : – pretprocesorskih funkcija, – deklaracija funkcija (u nekim slučajevima, nije obavezno), – glavne funkcije int main(), Primer strukture jednog programa: // ———————————————————————– #include<iostream.h> using...

C++ uputstvo 2 – izrazi 0

C++ uputstvo 2 – izrazi

Izrazi u programskom jeziku C++ čine osnovnu stvar kako bi bilo koji program uopšte postojao. Izraz čini jednu funkcionalnu celinu koja se završava znakom ; ( tačka-zarez ). Izraz je svaka ispravna linija koda,...

C++ uputstvo 1 – varijable i tipovi podataka 0

C++ uputstvo 1 – varijable i tipovi podataka

Varijable u programskim jezicima ( u ovom slučaju u programskom jeziku C++ ) su podaci u koje se smeštaju određeni parametri. Pod parametrima se podrazumevaju podaci raznih tipova – celi brojevi, brojevi sa zarezom,...